OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel:

 
Název subjektu: Oliveira s.r.o.
DIC: CZ05943868
ICO: 05943868
Sídlo: Čermákova 1231/4, Praha 2 Vinohrady

jsme plátci DPH

 

Daň z přidané hodnoty (DPH):

Ceny zboží na stránkách www.obchodoliveira.cz jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a jsme plátci DPH.

Uskutečněním objednávky a jejím potvrzením a zasláním uzavíráte kupní smlouvu, která se řídí zákony ČR z Vaší i naší strany. Uskutečněním objednávky potvrzujete souhlas s následujícími podmínkami. Internetový obchod www.obchodoliveira.cz je určený uživatelům starším 18 let. Mladší 18 let jsou oprávněni nakupovat pouze produkty, které neobsahují alkohol.

 

Vrácení zboží:

Vrácení zboží spotřebitelem je možné v souladu s reklamačním řádem a zákonem 367/2000Sb bez uvedení důvodu do 14 dnů.

Vyjádření prodejce, zda bude žádosti o vrácení zboží vyhověno a zda jsou splněny všechny podmínky, bude spotřebiteli oznámeno podle platné zákonné úpravy do 30 dnů od data doručení vráceného zboží na adresu dodavatele. V případě přijetí vráceného zboží zpět musí spotřebitel následně podepsat dobropis na zboží, který mu bude zaslán a podepsaný dobropis doručit na adresu prodejce (poštou nebo osobně). Na základě podepsaného dobropisu bude spotřebiteli vyplacena částka za vrácené zboží.

Aby bylo zboží přijato zpět, musí být splněny tyto podmínky:

 • Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originálních obalů
 • Zboží ani obal nesmí být jakkoliv poškozeny
 • Zboží nesmí jevit známky spotřeby, opotřebení či používání 

Pokud nejsou splněny tyto podmínky, nelze zboží vrátit.

 

Rozsah platnosti:

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi prodávajícím ( Jiří Kufr,  IČ 45325367 ), a druhými stranami (dále jen "kupující"). Veškeré obchodní vztahy se řídí právním řádem České republiky a obchodním zákoníkem ČR. Podmínky jsou základními podmínkami prodeje zboží dodavatele, a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost. Případné odlišné podmínky odběratele jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu.

 

Uzavření smlouvy:

Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány na základě e-mailové/telefonické/on-line nebo ústní objednávky kupujícího. Objednávka kupujícího musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:

 • jméno a příjmení kupujícího, nebo obchodní jméno a IČ
 • kontaktní adresu, telefonický kontakt
 • druh produktu (zboží), který jednoznačně určuje předmět objednávky, uváděný v ceníku prodávajícího
 • množství požadovaných kusů produktu
 • místo dodání
 • způsob dopravy a forma úhrady kupní ceny zboží

Na základě elektronické objednávky kupujícího, splňující shora uvedené požadavky, prodávající kupujícímu vystaví potvrzení objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou kupní cenu, množství produktů, jež se kupujícímu zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny. V případě písemného potvrzení má kupující právo do 24 hodin od obdržení potvrzení objednávky podat prodávajícímu písemně návrh na změnu objednávky nebo na její zrušení. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, je kupní smlouva mezi oběma stranami uzavřena, a to v té podobě, jak je uvedeno v potvrzení objednávky. V případě návrhu kupujícího na změnu objednávky prodávající kupujícímu znovu vystaví potvrzení objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou kupní cenu, množství produktů, jež se kupujícímu zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny. Kupní smlouva mezi oběma stranami, a to v té podobě, jak je uvedeno v pozdějším potvrzení objednávky, je pak uzavřena okamžikem, kdy potvrzení objednávky obdrží kupující. Za potvrzení objednávky lze považovat i její faktické splnění prodávajícím. Před uzavřením první kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím v rámci jejich obchodních vztahů musí kupující prodávajícímu předložit doklad o oprávnění ke své podnikatelské činnosti (platný výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo koncesní listinu). Odběratel se zavazuje předmět či službu plnění převzít a v dohodnutých termínech a řádně zaplatit.

 

Expedice a přechod rizika:

Pokud není smluvně domluven způsob balení, je zboží odesláno v kartonové krabici s bublinkovou fólií, v obálce nebo jen v balícím papíru dle charakteru objednaného zboží. Riziko nahodilé zkázy přechází na odběratele okamžikem jeho předání dopravci či odběrateli. Řešení problému s poškozeným obalem či zbožím při přepravě je popsáno v odstavci "Kontrola dodávky". 

 • dodání zboží do 7-mi dnů
 • přepravní službou DPD nebo osobním vyzvednutím
 • platba na dobírku, bankovním převodem, hotově
 • právo z naší strany od objednávky odstoupit
 • nepřevzaté zboží v domluveném čase propadá
 • chlazené a mražené jen osobní odběr na odběrném místě 
 • ostatní zboží celá ČR

 

Zrušení objednávky ze strany zákazníka:

Dodávka objednaného zboží a odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka se řídí zákonem 367/2000 Sb.

V případě, že platba byla provedena zálohově a objednávka je zrušena ještě před expedicí zboží bude záloha převedena zpět na účet zákazníka. Při platbě zálohově, může být v případě jednostranného zrušení objednávky zákazníkem vrácena snížená záloha s odečtením manipulačního poplatku 20% z celkové ceny zakázky bez DPH.

 

Zrušení objednávky ze strany provozovatele obchodu:

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • zboží je dlouhodobě nedostupné ze strany subdodavatele
 • změnila se výrazným způsobem cena zboží

obchodník se důvodně domnívá, že zákazník nesplňuje zákonné podmínky pro uskutečnění obchodu, zejména kritérium minimálního věku

V případě, že tato situace nastane, Vás budeme kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a případně se s Vámi domluvíme na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky). V případě, že zboží nemá náhradu, bude z objednávky jen zrušeno.

Pokud jste již za zboží zaplatili a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny nižší než již zaplacená záloha, budou peníze převedeny zpět na Váš účet v nejkratším možném termínu (běžně do 3 pracovních dnů od připsání platby na náš účet). V případě, že výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude Vám dán k úhradě rozdíl těchto částek.

 

Kontrola dodávky:

Obsah dodávky je kupující povinen zkontrolovat již při převzetí zásilky od dopravce (PPL služby) za přítomnosti doručovatele. Pokud je shledána závada (obsah dodávky není kompletní, zboží poškozeno přepravou atd.), adresát zásilku nesmí převzít a reklamuje zásilku přímo u dopravce (PPL služby). Dopravce (PPL služba) následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Skutečnost o shledané závadě při doručení a sepsání protokolu nám prosím neprodleně oznamte a dohodneme se na dalším postupu, např. novém zaslání zboží. Na pozdější reklamaci závady (poškození zboží při přepravě, chybějící zboží v zásilce apod.) zjištěné až mimo přítomnost doručovatele, není možno brát ohled. 

 

Ochrana osobních údajů:

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.